Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie


EUCHARYSTIA I Synod Diecezji Kaliskiej mówi: Eucharystia stanowi źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. W niej zawiera się największe i pełne duchowe dobro Kościoła, to jest sam Chrystus. Sprawując Eucharystię, wierni jednoczą się z Chrystusem i w Nim jednoczą się między sobą w bosko-ludzką wspólnotę Kościoła. W ten sposób Eucharystia buduje i objawia Kościół. (statut 440) Uczestnictwo wiernych w Eucharystii Obowiązkowi uczestniczenia we Mszy św. zadość czyni ten, kto w niej bierze udział w niedziele i święta lub w dniu poprzedzającym wieczorem, to jest od godziny 16.00. Ze względu na podkreślenie świątecznego charakteru niedzieli i święta Synod zachęca, by uczestniczyć we Mszy w sam dzień świąteczny. (statut 473) Obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej obejmuje wszystkie niedziele oraz uroczystości i święta nakazane, do których należą: - Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia − Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia − Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia − Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) − Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia − Uroczystość Wszystkich Świętych. (statut 474) Należy zachęcać wiernych, aby, zgodnie z tradycją, uczestniczyli w Eucharystii i przyjmowali Komunię świętą także w święta nie nakazane: − Niepokalane Poczęcie NMP – 8 grudnia − św. Szczepana (drugi dzień oktawy Narodzenia Pańskiego) – 26 grudnia − Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego − św. Józefa, głównego Patrona Diecezji Kaliskiej – 19 marca − Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień oktawy Zmartwychwstania Pańskiego) − Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego) − św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca. (statut 475) Synod zachęca, aby pielęgnować zwyczaj uczestniczenia we Mszy świętej również w dni powszednie, szczególnie Adwentu i Wielkiego Postu, w pierwsze piątki oraz w pierwsze soboty miesiąca. (statut 476) Msze św. w parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie w niedziele i święta nakazane: godz. 6.45, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30 (17.30 w okresie zimowym). Msze św. w dni powszednie: godz. 6.30, 7.30 i 18.30 (17.30 w okresie zimowym). Pierwsza Komunia święta w parafii przynależności Dzieci powinny przystępować do I Komunii św. w swoich parafiach, również wówczas, kiedy na lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności. W parafii uczestniczą bowiem we Mszy św. niedzielnej, dzięki czemu na trwałe zakorzeniają się we wspólnotę Kościoła, poznają ją i wychowują się do regularnego udziału w jej życiu, zwłaszcza we Mszy św. w niedzielę. Nie zabezpiecza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głębsze przeżycie wiary, lecz w dłuższej perspektywie niesie niebezpieczeństwo zaniechania życia religijnego. Grupa szkolna kończy się bowiem z chwilą ukończenia szkoły. Wówczas brak zakorzenienia w parafię może przejawić się w utracie więzi z Kościołem, zwłaszcza przez permanentną absencję na Mszy św. niedzielnej. (aneks 19)