Matko Kapłanów – módl się za nami!

Pan Jezus modlił się za uczniów w Wieczerniku:

Ja za nimi proszę (J 17,9).

Zapewnia nas przez Apostoła Jakuba:

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).

Również Maryja wzywa ludzkość do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Prosi także by modlić się za kapłanów.

Cele Apostolatu Margaretka:

 • modlitwa za wybranego przez grupę kapłana,
 • troska o jedność kapłanów z biskupem i między sobą,
 • współpraca między kapłanami i świeckimi,
 • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Apostolat Margaretka, czyli ruch osób modlących się za kapłanów, powstał 1 sierpnia 1981 roku w Kanadzie. Założony został, za aprobatą miejscowego biskupa, przez osobę świecką – panią Louise Ward.

Patronką ruchu została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, natomiast jako logo wybrano margaretkę, czyli polny kwiat. W centrum kwiatu wpisuje się imię księdza, a na siedmiu płatkach imiona osób, z których każda modli się w wybranym przez siebie dniu tygodnia.

Do rozkwitu Margaretek przyczynili się franciszkanie z parafi w Medjugorie, szczególnie ojciec Jozo Zovko. Ich świadectwo o mocy i znaczeniu tej formy modlitwy pomogło w szybszym rozpropagowaniu jej na całym świecie. W Polsce Margaretki pojawiły się jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, ustanowili Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.

Dziś istnieje ogromna potrzeba systematycznej modlitwy za kapłanów. Warto zakładać Margaretki swoim księżom (proboszczom, wikariuszom, krewnym). Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie modlitwy (jubileusz, imieniny, pielgrzymka, odpust). Zewnętrznym znakiem przynależności jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Blankiety można pobrać ze strony www.apostolatmargaretka.pl.

Modlitwa w wybranym dniu tygodnia

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. … uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty jego Patronie, Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż go przed wszelkim złem.

Amen.

Ponadto należy odmówić (według ustalenia przez grupę):

 • Dziesiątek Różańca Świętego lub
 • Koronka Pokoju (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego ( … ) + 7 razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) lub
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

Apostolat „Margaretka” w naszej parafii modli się za kapłanów:

 • ks. Tomasza Drożyńskiego od dnia 15 czerwca 2012 roku,
 • ks. kan. Andrzeja Sośniaka od dnia 30 listopada 2016 roku,
 • ks. Marka Jasianka od dnia 24 czerwca 2018 roku,
 • ks. kan. Rafała Sobieraja od dnia 18 kwietnia 2019 roku,
 • ks. prałata Jacka Bąka od dnia 18 kwietnia 2019 roku,
 • ks. Michała Koracha od dnia 18 kwietnia 2019 roku,
 • ks. Aleksego Stasiaka od dnia 18 kwietnia 2019 roku,
 • ks. Wojciecha Kucharzaka od dnia 3 października 2019 roku,
 • ks. Macieja Borowicza od dnia 13 października 2019 roku.
 • ks. Przemysława Kapałę od dnia 13 kwietnia 2022 roku.
 • ks. Krzysztofa Bondziora od dnia 14 kwietnia 2022 roku.