Krąg Biblijny powstał w naszej parafii w 2010 roku. Skupia ludzi pragnących słuchać Słowa Bożego, poznawać Pismo Św. i lepiej je rozumieć, aby nim żyć i by mogło wydawać owoce w codziennym życiu.

Opiekunem kręgu jest Ksiądz Proboszcz. Do rozważań Słowa Bożego dołączyliśmy modlitwę Liturgią Godzin. Rozpoczynamy zatem odmówieniem Nieszporów i przywołaniem Ducha Świętego, aby pomagał nam odkrywać to słowo, które Pan Bóg dla nas przygotował.

Następnie pochylamy się nad tekstami biblijnymi, chcąc je jak najlepiej zrozumieć i odczytać zawarte w nich przesłanie. Staramy się cały czas pamiętać, że Pismo Św. jest księgą żywą, choć napisaną setki lat temu, ale aktualną także dla współczesnego człowieka i niosącą przesłanie Boga dla nas.

Czytając Biblię możemy w niej odnaleźć historie ludzi borykających się z takimi samymi problemami jak my, nawet grzeszącymi tak samo jak my. Dzięki temu możemy zobaczyć jak w tych wszystkich historiach działa Bóg, jak Bóg reaguje na nasze problemy, na nasz grzech. Gdy wczytamy się w Jego słowo odkryjemy, że jest to nieustanne wołanie Boga ogłaszającego nam swoją miłość. Aby wspólnie z innymi rozważać słowo Boże nie trzeba mieć specjalnego przygotowania. Wystarczy rozbudzić w sobie tęsknotę za Jego Słowem, wystarczy pragnienie budowania szczególnej więzi z Bogiem chcącym nieustannie mówić do naszych serc.

Dlatego zapraszamy wszystkich na spotkanie Kręgu Biblijnego w każdy wtorek o godz. 1900 w salce przy Biurze Parafialnym, bo przecież jak powiedział św. Hieronim:

„Nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa”.