Inicjatywa Różańca Rodziców powstała w katolickiej wspólnocie modlitewno – ewangelizacyjnej Marana Tha z Gdańska Oliwy na rekolekcjach w dniu 8 września 2001 roku i działa jako Dzieło Modlitwy Różańcowej rodziców w intencji dzieci przy parafii Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.

Podjęta modlitwa została oparta na formule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy (róże – wg tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób, z których każda odmawia w intencji swoich dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwa odmówiony jest cały różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa sobie przypisaną tajemnicę różańcową.

Istnieją dwa powody z jakich rodzice decydują się na przystąpienie do modlitwy w róży Różańca Rodziców w intencji swoich dzieci:

  • dlatego że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.
  • dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła zaczynają zdawać sobie sprawę jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim dzieciom coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić.

Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem. Ten sposób modlitwy to propozycja, która daje i podtrzymuje nadzieję. Dla porównania – ile czasu poświęcamy na telewizję, gazety itp. czy mi zabraknie 4-5 minut w ciągu dnia z powodu modlitwy? Poza tym, rodzic wchodząc do tej róży daje swoim dzieciom wytrwałość innych 19-ściorga rodziców, nawet jeśli by sam zapomniał inni nie zapomną! Świadomość tej wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka, na okazanie miłości. Jeśli wierzymy w Boga – a wierzymy – to On jako Wszechmocny może zapewnić najlepszą opiekę naszym dzieciom – czyż nie? Ta modlitwa często uzdrawia również relacje w rodzinach!

Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny jest to wspaniała Boża ekonomia! – tylko trzeba się na nią zdobyć. Ileż uwagi poświęcamy zwykłym codziennym czynnościom, a na wezwanie Bożej opieki szkoda nam czasu. Jezus nie żałował swojego życia dla żadnego, nawet najgorszego człowieka, czemu ja mam żałować 4-5 minut dziennie ze swego czasu własnym w końcu dzieciom! Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Podjęcie tej modlitwy to również konieczność zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy!

Bóg udziela wiele łask dzieciom rodziców, którzy się modlą, ale jeszcze więcej tym którzy oprócz tego propagują ten rodzaj modlitwy. Pytają czasem rodzice: „w czym ta modlitwa jest lepsza od mojej, przecież ja codziennie się modlę za swoje dzieci”. To Bóg zna wartość każdej modlitwy, nie oceniamy czy ta modlitwa jest lepsza, czy nie. Są liczne świadectwa wielu codziennych łask i zmian na lepsze w życiu dzieci, za których rodzice modlą się właśnie w ten sposób. Może Bóg udziela specjalnych łask dlatego, że jest to modlitwa wspólnotowa, może dlatego że ta modlitwa uczy nas pokory – pokornego, codziennego przyznania się do własnej słabości i grzeszności, może dlatego że z nami jest Maryja, wzór rodzicielskiej miłości, może dlatego, że wypełniamy wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II – czyli nauczanie Kościoła. Ten rodzaj modlitwy to po prostu kolejna uporządkowana propozycja. Jest z pewnością wiele przyczyn, że jest ona owocna. Strona internetowa Różaniec Rodziców jest miejscem, gdzie można zasięgnąć więcej informacji.

Różaniec Rodziców w parafii Chrystusa Króla

W naszej parafii inicjatywa modlitwy w ramach Różańca Rodziców powstała oddolnie – zrodziła się w sercu jednej z matek, która przeglądając czasopismo „Miłujcie się” natknęła się na artykuł o tej wspólnocie modlitewnej i odwiedziła stronę internetową poświęconą tej inicjatywie.

W czerwcu 2006 roku powstała pierwsza Róża Rodziców, której patronem został św. Józef. W 2017 roku powstały następne dwie Róże Rodziców, których patronem został Św. Jan Paweł II i Św. Rita. W roku 2019 powstała czwarta Róża pod patronatem św. Faustyny. Członkowie Róży modlą się indywidualnie jedną tajemnicą różańca każdego dnia w swoich domach, a co jakiś czas spotykają na Eucharystii w intencji członków Róży, ich rodzin, a zwłaszcza dzieci, w intencji których trwają na modlitwie. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ksiądz Proboszcz.

Niech inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej modlitwie będzie wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II z listu apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z 2002 roku skierowane do wszystkich: biskupów, kapłanów i wiernych:

Czymś pięknym i owocnym jest powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. … Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (…) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.