„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

źródło: Status Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”

Dzieje Żywego Różańca w parafii Chrystusa Króla w Jarocinie

W roku 1965 w chwili powstania parafii p.w. Chrystusa Króla wydzielonej z parafii p.w. św. Marcina, istniało w niej 21 róż Żywego Różańca, w tym 19 róż żeńskich i 2 róże męskie. Prezesem stowarzyszenia została Pani Stanisława Nowacka, a opiekunem ks. proboszcz Bronisław Jankowski. W każdą pierwszą środę miesiąca odbywały się spotkania wszystkich członków. Z okazji Nawiedzenia Parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej został zakupiony sztandar Żywego Różańca.

Po śmierci Ks. Bronisława Jankowskiego proboszczem parafii z dniem 1 lipca 1987 roku został ks. Stanisław Adamski. On również został nowym opiekunem Żywego Różańca i za jego kadencji został w 1997 roku zakupiony drugi sztandar. Po śmierci prezes Pani Stanisławy Nowackiej w roku 1998, jej funkcję przejęła Pani Anna Andrzejczak. W roku 2002 ks. proboszcz Stanisław Adamski przeszedł na emeryturę; opiekę nad stowarzyszeniem przejął jego następca ks. Andrzej Sośniak.

Po ogłoszeniu przez Ojca Św. Jana Pawła II Listu o Różańcu Św., w którym Papież zaproponował nową – czwartą część różańca: tajemnice światła, nastąpiła reorganizacja wspólnoty Żywego różańca w Parafii: z istniejących 15 – osobowych róż powstało 6 róż liczących po 20 osób każda.

W 2016 roku ks. Andrzej Sośniak z racji choroby został zwolniony z funkcji proboszcza – pieczę nad Parafią i jednocześnie nad Żywym Różańcem przejął ks. Rafał Sobieraj. Po przeglądzie stanu osobowego róż różańcowych okazało się, że są poważne braki osobowe, stąd dokonano reorganizacji i powstały 4 pełne róże różańcowe liczące po 20 osób każda. Członkowie róż otrzymali legitymacje.

Odtąd ponownie w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Matki Bożej odbywają się spotkanie na które składa się nauka formacyjna i wspólna modlitwa. Członkowie Żywego Różańca dbają od lat o kwiaty na ołtarzach w kościele, a także uczestniczą wraz ze sztandarem we Mszy św. w pierwsze środy miesiąca oraz w procesjach.