Intencje modlitwy Żywego Różańca na kwiecień

Papieska: Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Parafialna: o nawrócenie grzeszników

Módlmy się o nawrócenie grzeszników z naszych rodzin, parafii, a także na świecie, zwłaszcza siejących śmierć i zniszczenie na Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji.

Comments are closed.