Intencje Modlitwy Żywego Różańca na Wrzesień

Papieska: Za ludzi żyjących na marginesie

Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Parafialna: W intencji misji

Módlmy się w intencji misji świętych w naszej parafii: o liczny udział parafian, otwarcie serc i światło Ducha Św. dla misjonarzy i uczestników oraz o błogosławione owoce tej odnowy duchowej parafii.

Comments are closed.