Intencje Żywego Różańca na Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: BRATERSTWO LUDZKIE

 Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

 

Intencja parafialna: O WIĘŹ Z PARAFIĄ 

 Aby wszyscy wierzący mieszkający na terenie naszej parafii trwali w łączności ze wspólnotą parafialną i podejmowali swoją cząstkę odpowiedzialności za nią.

Comments are closed.