Intencje Żywego Różańca na Grudzień

Papieska: Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Parafialna: O chrześcijańskie życie rodzin naszej parafii

Módlmy się o chrześcijańskie życie rodzin naszej Parafii, aby żyły zgodnie z wiarą, trwały w łączności z Bogiem i Kościołem poprzez sakramenty oraz otworzyły się na dar Bożego błogosławieństwa podczas odwiedzin kolędowych

Comments are closed.