Komunikat parafialny z dnia 7 lipca 2020

W obliczu minionych wydarzeń związanych z obecnością na Mszy św. w kościele Chrystusa Króla w Jarocinie w niedzielę 28 czerwca o godz. 6.45 osoby zarażonej koronawirusem i fali nieprawdziwych doniesień pragniemy poinformować, że:

  1. Faktem jest wg informacji uzyskanych z Sanepidu obecność tej osoby w kościele podczas Mszy św., co może zdarzyć się w każdym miejscu publicznym m.in.. w sklepie, na przystanku czy w autobusie.
  2. Z chwilą pozyskanie tej informacji, zgodnie ze wskazaniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dokonano w kościele dezynfekcji powierzchni, osoby najbardziej narażone na ewentualny bezpośredni kontakt czyli kapłani sprawujący posługę podczas tej Mszy św. zostały poddane izolacji, a wiernym obecnym na tej Mszy św. poprzez parafialne środki przekazu została podana rzeczowa informacja uzgodniona z PPIS.

Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowanie:

  • Kapłanom, którzy w zastępstwie przejęli posługę sakramentalną w naszym kościele;
  • wszystkim, którzy otoczyli nas modlitwą, życzliwością i okazali solidarność i pomoc;
  • pracownikom Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jarocinie oraz innym służbom za fachową pomoc i wsparcie;
  • wiernym, którzy nie dali się zwieść fałszywym informacjom podawanym w mediach czy powtarzanym plotkom, nie poddali się panice, które one wzbudziły i trwają w łączności ze wspólnotą parafialną.

Teraz, po zakończeniu okresu izolacji, dzięki pomyślnym wynikom testów, wracamy do pełnienia posługi w parafii i zachęcamy wszystkich do kontynuowania życia sakramentalnego oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego o które i my także się troszczymy.

Niech Bóg nas wszystkich ma w swojej opiece, a św. Michał Archanioł strzeże od wszelkiego zła.

Duszpasterze

Comments are closed.