Koncert Organowy

plakat-koncert-organowy

Organmistrz Arkadiusz Popławski

Urodzony 24 września 1975 r. w Raciborzu na Górnym Śląsku.

Edukacja

 • 1990 – absolwent PSM I st. w Raciborzu w klasie organów mgr. Henryka Klaji,
 • 1998 – absolwent PSM II st. w Rybniku w klasie organów mgr Elżbiety Włosek–Żurawieckiej,
 • 1999 – absolwent Metropolitarnego Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach,
 • 2008 – ukończył studia muzyczne na Wydziale Instrumentalistyka w klasie organów dr. Tomasza Orlowa oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w klasie fortepianu prof. Joanny Jasińskiej-Żaby ze specjalnością dyrygencką w klasie dr Jadwigi Sikory, uzyskując tytuł magistra sztuki,
 • 1996 – 2004 – wielokrotny uczestnik międzynarodowych mistrzowskich kursów improwizacji w ramach Letnich Akademii Organowych w Odenthal – Altenberg w Niemczech pod kierunkiem prof. Wolfganga Seifena.

Ważniejsze wątki dotyczące doświadczenia zawodowego i działalności artystycznej

 • 1987- 1996 organista kościołów miasta Raciborza:

  • św. Mikołaja, 1987 – 1996,
  • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1988 – 1996,
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1989 – 1990,
  • św. Jana Chrzciciela,1991- 1996
 • główny organista w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie. 1996 -2010,
 • organista Archikatedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku, od 2012 r.

fot. Grzegorz Rogiński

Występował m. in. w ramach corocznych Festiwali Organowych i Chóralnych Fide et Amore w Żorach, podczas Dni Muzyki Organowej organizowanych przez władze miasta Rybnika i Raciborza. Przez kilka lat brał udział jako solista w corocznych Tyskich Wieczorach Kolędowych w Tychach, brał udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto w Cieszynie. Koncertował na Wielkanocnych Koncertach Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej a także w Leverkusen w Niemczech w ramach corocznych Nocy Organowych Orgelnacht.

W 2010 roku grał na Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Skoczowie, a w latach 2010 i 2011 na Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W 2011 roku koncertował na Letnim Recitalu Organowym w Pogórzu. Koncertował także na Litwie i Słowacji.

Od 2003 r. prowadzi działalność organmistrzowską, dawniej na terenie Górnego i Dolnego Śląska, obecnie na Pomorzu i Warmii.

W latach 2006 – 2011, na mocy dekretu arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia pracował w Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach,, opracowując wiele akompaniamentów organowych do pieśni kościelnych, zawartych w nowopowstałym trzytomowym „Chorale Śląskim”.

Od 2006 r. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Od 2015 r. dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Organowego we Fromborku.

Osiągnięcia

 • 2009 – odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność artystyczną w społecznym ruchu muzycznym,
 • 2011 – otrzymał Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, nadaną przez Sejmik Województwa Śląskiego
 • 2012 – odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność artystyczną w społecznym ruchu muzycznym,
 • 2012 – odznaczony Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • 2014 – otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za całokształt działalności artystycznej na terenie Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej działalności na rzecz krzewienia kultury muzycznej w środowiskach amatorskich (współpraca z amatorskimi zespołami śpiewaczymi, działalność w zakresie muzyki folklorystycznej, koncerty w środowiskach wiejskich, koncerty edukacyjne dla szkół).

źródło: Arkadiusz Popławski

Comments are closed.