Msza Św. z Modlitwą o uzdrowienie i namaszczeniem olejem Św. Szarbela


W czwar­tek 28 lutego w naszym kościele odbyła się Msza św. pod­czas któ­rej w szcze­gólny spo­sób modli­li­śmy się o uzdro­wie­nie duszy i ciała za wsta­wien­nic­twem św. Szar­bela. Po Mszy św. i Nabo­żeń­stwie chętni przy­jęli znak poma­za­nia ole­jem św. Szar­bela i z wiarą pro­sili o potrzebne im łaski.

Comments are closed.