Historia kościoła

W latach po pierwszej wojnie światowej katolickie społeczeństwo miasta Jarocina, z przynależącymi do jedynej wówczas jarocińskiej parafii wioskami, odczuwało dotkliwie brak większego kościoła. Na każdej z czterech niedzielnych Mszy Świętych wierni nie mogli pomieścić się w kościele św. Marcina. Świątynia była przepełniona, a wiele osób zmuszonych było stać poza murami, w krużgankach.
Kliknij tutaj

Historia parafii

Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie została erygowana dekretem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, z dnia 27 czerwca 1965 roku jako część wydzielona z Parafii pw. św. Marcina.
Kliknij tutaj

Organy

Do 1950 r. wykonano szafę organową oraz dostarczono 17 głosów. W czasie budowy w 1953 r. zawarta została druga umowa, zgodnie z którą Krukowski zobowiązał się do oddania do użytku 22 głosów (16 w manuale i 6 w pedale). W tej formie organy istnieją do dnia dzisiejszego.
Kliknij tutaj

Kalendarium dziejów parafii

27 VI 1965 – wydzielenie Rektoratu pw. Chrystusa Króla z Parafii pw. św. Marcina dekretem biskupa gnieźnieńskiego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, rektorem kościoła zostaje mianowany ks. Bronisław Jankowski, dotychczasowy wikariusz Parafii św. Marcina, kapelan Szpitala Powiatowego w Jarocinie i prefekt szkół średnich;
Kliknij tutaj

Duszpasterze

Duszpasterze pełniący posługę
Kliknij tutaj

Obszar parafii

Wykaz ulic należących do Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie
Kliknij tutaj