Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie została erygowana dekretem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, z dnia 27 czerwca 1965 roku jako część wydzielona z Parafii pw. św. Marcina.

Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla został wybudowany w latach 1928 – 1930. Inicjatorem jego budowy był Ks. Kanonik Ignacy Niedźwiedziński, którego w tym przedsięwzięciu wspierał Ks. Prefekt Grzegorz Handke, a projekt wykonał dyplomowany architekt inż. Stanisław Cybichowski z Poznania. Kościół został wybudowany z ofiar wiernych oraz dotacji Stefana Zapłaty – właściciela Cegielni Parowej w Witaszycach i Księcia Radolina – właściciela posiadłości ziemskich. Pierwszą Mszą Św. odprawioną w tym kościele była Pasterka sprawowana 24 grudnia 1930 roku przy udziale 5250 wiernych. Do wybuchu wojny w 1939 roku trwało wyposażanie i urządzanie wnętrza kościoła. Do roku 1965 świątynia pełniła rolę kościoła pomocniczego Parafii pw. św. Marcina, której proboszczem od 1945 roku był Ks. Prałat Edward Degórski. Jego staraniem do kościoła Chrystusa Króla zostały zakupione organy, założono w nim lastrykową posadzkę, a kościół wymalowano.

Pierwszym proboszczem nowo utworzonej Parafii pw. Chrystusa Króla został dotychczasowy wikariusz Parafii św. Marcina, prefekt szkół średnich i kapelan szpitala w Jarocinie, Ks. Bronisław Jankowski. Pełnił tę funkcję od 1 lipca 1965 roku do 23 maja 1987 roku. Jego staraniem zaadaptowano salkę na kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. W 1969 roku kościół opłotowano, w latach 1971 – 1976 wybudowano plebanię, następnie świątynię otynkowano i wymalowano, a w roku 1986 rozpoczęto budowę Domu Katolickiego.

Wielkim wydarzeniem dla parafii było nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, które miało miejsce w dniach 9 – 10 czerwca 1979 roku. W rocznicę tego nawiedzenia rozpoczęła się wśród rodzin parafii peregrynacja małej kopii cudownego obrazu Pani Jasnogórskiej.

Po nagłej śmierci Ks. Prałata Bronisława Jankowskiego, dekretem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, z dniem 1 lipca 1987 roku nowym proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla został dotychczasowy proboszcz parafii Dziekanowice i dziekan dekanatu pobiedziskiego – Ks. Stanisław Adamski. Za jego kadencji wyposażono prezbiterium kościoła w marmurowy ołtarz, ambonkę i pulpit, postawiono też w prezbiterium dwie stalle. W 1991 roku dokończono budowę Domu Katolickiego, a następnie odmalowano kościół oraz dobudowano brakującą część wieży kościoła.

Z dniem 25 marca 1992 roku Parafia weszła w skład nowo utworzonej diecezji kaliskiej. Kościół Chrystusa Króla był pierwszą świątynią na terenie diecezji witającą 7 kwietnia 1992 roku swojego ordynariusza Ks. Biskupa Stanisława Napierałę w drodze na ingres do Kalisza.

W dniu odpustu ku czci Chrystusa Króla, 21 listopada 1993 roku, miała miejsce uroczystość konsekracji kościoła przez ówczesnego Prymasa Polski Ks. Kardynała Józefa Glempa z udziałem biskupa kaliskiego Ks. Stanisława Napierały i licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych.

W dniach 22 – 23 października 1995 roku parafia przeżywała nawiedzenie obrazu św. Józefa Kaliskiego. Jego wędrówka przyczyniła się do integracji nowej diecezji powstałej z części sześciu innych diecezji: Częstochowskiej, Gnieźnieńskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Włocławskiej i Wrocławskiej.

Natomiast w dniach 19 – 20 lipca 1996 roku Jarocin nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej: uroczysta Msza św. i całonocne czuwanie modlitewne miały miejsce w kościele Chrystusa Króla. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest grota z figurą Matki Bożej Fatimskiej stojąca przed kościołem.

Dnia 1 października 1997 roku nastąpiło wydzielenie części Parafii, w skład której weszły ulice Osiedla Ługi: Bałtycka, Bieszczadzka, Brdowa, Dnieprowa, Dunajecka, Folwarczna, Kujawska, Kurpiowska, Lutyńska, Ługi, Małopolska, Mazurska, Notecka, Nyska, Odrzańska, Pomorska, Prośniana, Sadowa, Sudecka, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Warciana, Warmińska, Wielkopolska, Wiślana i Wiśniowa do nowo utworzonej Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, której proboszczem został dotychczasowy wikariusz Parafii pw. Chrystusa Króla – Ks. Andrzej Piłat. W związku z przeżywanym w roku 2000 Jubileuszem Odkupienia, jako wotum dla swego Patrona – Chrystusa Króla, Parafia dokończyła budowę wieży kościoła, w której umieszczono ufundowany przez Parafian dzwon nazwany: „Św. Józef – Opiekun Zbawiciela”.

Po przejściu w stan spoczynku Ks. Prałata Stanisława Adamskiego, z dniem 2 lutego 2002 roku nowym proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla został mianowany Ks. Andrzej Sośniak, dotychczasowy proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Chwaliszewie w dekanacie zdunowskim. W czasie jego posługi w parafii dokończono przekładanie dachu kościoła, uporządkowano zieleń, pomalowano kościół z zewnątrz, odnowiono lichtarze i tabernakulum, wymieniono tablicę elektryczną i założono nagłośnienie w nawach bocznych, zamontowano dwa żyrandole w nawie głównej, założono w kościele drzwi wewnętrzne i wykonano nowe drzwi zewnętrzne od strony południowej i zachodniej, odrestaurowano ławki stałe i wykonano siedzenia przy ścianach, wymurowano nowe schody do zakrystii i podjazd dla osób niepełnosprawnych z przodu kościoła, przebudowano prezbiterium podnosząc jego poziom, wykonano remont kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, wymieniono dolne okna w kościele i zamontowano ogrzewanie ławek oraz tablicę tekstową.

Od 15 do 22 listopada 2003 roku Parafia przeżywała nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego połączone z misjami Miłosierdzia Bożego.

W dniach 30 – 31 sierpnia 2011 roku miało miejsce drugie w dziejach Parafii nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a w roku następnym rozpoczęło się nawiedzenie rodzin przez małą kopię Cudownego Obrazu. W 2015 roku Parafia obchodziła Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się odpustem Chrystusa Króla w 2014 roku i trwały przez cały rok; na odpust wieńczący Jubileusz w roku 2015 przybył do Parafii Ks. Bp Edward Janiak.

1 lipca 2016 roku rządcą Parafii został mianowany Ks. Kanonik Rafał Sobieraj, dotychczasowy proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Ociążu w dekanacie ołobockim. Z chwilą objęcia Parafii podjął przygotowania do wymiany dachu kościoła, co było już dawno planowane z racji jego złego stanu. Najpierw jednak zostały wymienione górne okna w kościele oraz okna w piwnicach, salkach i pomieszczeniach gospodarczych kościoła, a także założone ogrzewanie gazowe w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i w zakrystii. Następnie rozpoczęła się rozłożona na dwa lata wymiana dachu kościoła i ocieplanie poddasza. Jednocześnie trwała wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja oświetlenia kościoła.

Podczas odpustu parafialnego ku czci Chrystusa Króla w niedzielę 25 listopada 2018 roku Parafia obchodziła 25. rocznicę konsekracji kościoła przez Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski.