0

-

0

27 VI 1965 – wydzielenie Rektoratu pw. Chrystusa Króla z Parafii pw. św. Marcina dekretem biskupa gnieźnieńskiego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, rektorem kościoła zostaje mianowany ks. Bronisław Jankowski, dotychczasowy wikariusz Parafii św. Marcina, kapelan Szpitala Powiatowego w Jarocinie i prefekt szkół średnich;

15 VIII 1965 – rozpoczęcie odrębnego funkcjonowania Parafii św. Marcina i Parafii Chrystusa Króla: wyznaczenie oddzielnych godzin Mszy św.;

5 IX 1965 – udział delegacji Parafii w uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej w Żegocinie, złożenie srebrnego wotum z wizerunkiem kościoła i napisem: „Kościół Chrystusa Króla – Matce Bożej Żegocińskiej”;

23 XI 1965 – pielgrzymka przedstawicieli Parafii na Jasną Górę i przywiezienie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej: początek nawiedzenia rodzin;

1 XII 1965 – uroczystości z udziałem biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego ks. Lucjana Biernackiego: oddanie Parafii w niewolę Matce Bożej za wolność Kościoła, poświęcenie Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, inauguracja Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

1 IX 1968 – udział delegacji Parafii w uroczystym nałożeniu koron na Obraz Matki Bożej w Tursku, złożenie wotum z napisem: „Matce Bożej z Turska – wierni kościoła Chrystusa Króla w Jarocinie”;

11-18 V 1969 – misje św. prowadzone przez Ojców Redemptorystów;

0

-

0

23 VIII 1970 – koronacja Obrazu Matki Bożej w Golinie: delegacja Parafii, przygotowanej do tego wydarzenia przez rekolekcje maryjne prowadzone przez Dominikanina z Warszawy, składa w darze wotum;

28 V 1971 – zatwierdzenie istniejącej Parafii przez władze państwowe, dekret ks. kard. Stefana Wyszyńskiego mianujący dotychczasowego rektora kościoła pw. Chrystusa Króla ks. Bronisława Jankowskiego – proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie ustanowionej dekretem z dnia 29 V 1971 roku;

15/16 V 1971 – wizytacja Parafii przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego;

27 IX 1972 – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę plebanii przez ks. bpa Lucjana Biernackiego;

8-15 III 1973 – misje św. prowadzone przez Ojców ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy;

1 IX 1976 – poświęcenie nowo wybudowanej plebanii przez biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego ks. Jana Michalskiego;

16/17 IV 1977 – wizytacja kanoniczna Parafii przez biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego ks. bpa Jana Czerniaka;

20 XI 1978 – odpust ku czci Chrystusa Króla i poświęcenie pomalowanego kościoła przez ks. bpa Jana Michalskiego;

9/10 VI 1979 – nawiedzenie Parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej poprzedzone rekolekcjami prowadzonymi przez Ojców Redemptorystów;

0

-

0

9 VI 1980-22 IX 1985 – nawiedzenie rodzin przez małą kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w pierwszą rocznicę Nawiedzenia Parafii;

24 XII 1980 – uroczysta Pasterka pod przewodnictwem ks. bpa Jana Michalskiego w 50. rocznicę pierwszej Mszy św. odprawionej w kościele Chrystusa Króla;

6/7 X 1983 – nawiedzenie Jarocina przez peregrynujący Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w drodze do Gniezna: Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Jana Czerniaka i całonocne czuwanie w kościele Chrystusa Króla z udziałem przedstawicieli poszczególnych parafii dekanatu i grup duszpasterskich;

29 IX 1986 – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod parafialny Dom Katolicki przez ks. kard. Józefa Glempa;

23 V 1987 – nagła śmierć pierwszego proboszcza Parafii ks. prał. Bronisława Jankowskiego;

1 VII 1987 – objęcie Parafii przez ks. Stanisława Adamskiego, dotychczasowego proboszcza Parafii Dziekanowice i dziekana Dekanatu Pobiedziskiego;

22 XI 1987 – odpust ku czci Chrystusa Króla pod przewodnictwem ks. kard. Józefa Glempa, publiczny akt wynagrodzenia za profanację krzyża podczas festiwalu rokowego w Jarocinie w 1986 roku;

19 III 1988 – wizytacja kanoniczna Parafii przez ks. bpa Jana Michalskiego połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania;

0

-

0

27 V 1990 – rozpoczęcie misji parafialnych przygotowujących do Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gnieźnieńskiej, misje prowadzą Ojcowie Werbiści z Rybnika;

16 VI 1990 – Msza św. w kościele Chrystusa Króla pod przewodnictwem gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego ks. Bogdana Wojtusia z udziałem przedstawicieli okolicznych dekanatów w ramach stacji Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gnieźnieńskiej;

28 VIII 1990 – poświęcenie przez ks. kard. Józefa Glempa ukończonego Domu Katolickiego;

25 III 1992 – utworzenie diecezji kaliskiej i włączenie do niej dekanatu jarocińskiego należącego do tej pory do diecezji gnieźnieńskiej;

7 IV 1992 – powitanie na granicy Parafii, która stała się jednocześnie granicą diecezji, mianowanego przez Ojca Św. ordynariusza diecezji kaliskiej ks. bpa Stanisława Napierały zdążającego na Ingres do Katedry w Kaliszu, nawiedzenie przez niego kościoła Chrystusa Króla i spotkanie z przedstawicielami duchowieństwa i wiernymi;

24 V 1992 – pierwsze prymicje w dziejach parafii: o. Gwidona Borkiewicza OFM;

21 XI 1993 – odpust ku czci Chrystusa Króla i konsekracja kościoła przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa z udziałem bpa kaliskiego ks. Stanisława Napierały i licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, III Wojewódzki Przegląd Chórów Kościelnych w którym wzięło udział 10 chórów z diecezji kaliskiej;

20-25 III 1994 – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. Zdzisława Pałubickiego SJ, poświęcenie Obrazu Miłosierdzia Bożego i inauguracja w Parafii Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;

22/23 X 1995 – nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego w ramach integracji diecezji kaliskiej powstałej z części sześciu innych diecezji, poprzedzone rekolekcjami parafialnymi prowadzonymi przez Ojców Franciszkanów;

28 III 1996 – wizytacja kanoniczna Parafii przez ks. bpa Stanisława Napierałę połączona z udzielaniem młodzieży sakramentu bierzmowania;

6 V 1996 – transmisja przez Radio Maryja Mszy św. i Nabożeństw wieczornych z kościoła Chrystusa Króla;

19/20 VII 1996 – nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej poprzedzone rekolekcjami głoszonymi przez Franciszkanina z Niepokalanowa;

26 IV 1997 – druga część wizytacji ks. bpa Stanisława Napierały, poświęcenie wybudowanej przed kościołem Groty Matki Bożej Fatimskiej;

6 IX 1997 – wydzielenie z terenu Parafii jej części znajdującej się na Osiedlu Ługi i włączenie jej do powołanej w Jarocinie nowej parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, której proboszczem został mianowany dotychczasowy wikariusz Parafii pw. Chrystusa Króla – ks. Andrzej Piłat;

13-21 XI 1999 – misje parafialne na Jubileusz 2000-lecia Narodzin Jezusa prowadzone przez Ojców Filipinów ze Studziannej;

14 XI 1999 – poświęcenie przez ks. bpa Stanisława Napierałę nadbudowanej wieży kościoła będącej wotum Parafii na Jubileusz Odkupienia Roku 2000 oraz nowego dzwonu imieniem „Św. Józef – Opiekun Zbawiciela”;

0

-

0

2 II 2002 – przejście w stan spoczynku ks. prał. Stanisława Adamskiego i objęcie Parafii przez ks. Andrzeja Sośniaka, dotychczasowego proboszcza Parafii św. Mikołaja w Chwaliszewie w dekanacie zdunowskim;

5 II 2002 – otwarcie kościoła do modlitwy wiernych w ciągu całego dnia;

1 III 2002 – przejęcie w całości przez kapłanów Parafii opieki duszpasterskiej nad Szpitalem Powiatowym w Jarocinie;

9/10 IV 2002 – wizytacja kanoniczna Parafii przez kaliskiego biskupa pomocniczego ks. Teofila Wilskiego;

1 XI 2002 – pierwsza Msza św. sprawowana na cmentarzu komunalnym w Uroczystość Wszystkich Świętych przez kapłanów z Parafii Chrystusa Króla;

19 I 2003 – „Modlitewne spotkanie przy żłóbku” z udziałem ks. bpa Teofila Wilskiego: koncert 9 chórów parafialnych diecezji kaliskiej;

9 II 2003 – dopełnienie wizytacji kanonicznej przez ks. bpa Teofila Wilskiego: wizyta w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie z okazji Światowego Dnia Chorego;

26 V 2003 – obchody 10-lecia konsekracji kościoła pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Napierały;

15-22 XI 2003 – Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego i Misje Miłosierdzia Bożego w Parafii prowadzone przez Ojców Jezuitów z Kalisza;

3-29 V 2005 – obchody 40-lecia Parafii, na zakończenie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Napierały;

19 X 2008 – wizytacja kanoniczna Parafii przez ks. bpa Stanisława Napierałę połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania;

18 I 2009 – pierwszy numer gazetki parafialnej „Chrystus Król”;

22 XI 2009 – odpust ku czci Chrystusa Króla i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy na plebanii przygotowanej w Roku Kapłańskim za zgodą Biskupa Stanisława Napierały; uruchomienie strony internetowej Parafii;

0

-

0

22 VI 2010 – transport darów rzeczowych zebranych w Parafii do poszkodowanych przez powódź w gminie Wilków, przekazanie dużej sumy wsparcia finansowego;

24 XII 2010 – uroczysta Pasterka pod przewodnictwem ks. bpa Teofila Wilskiego w 80. rocznicę pierwszej Mszy św. w kościele Chrystusa Króla, poświęcenie pomnika Jana Pawła II ustawionego przy kościele;

30/31 VIII 2011 – drugie nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej poprzedzone misjami parafialnymi prowadzonymi przez Werbistę z Warszawy;

2 II 2012-14 I 2016 – nawiedzenie rodzin przez małą kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej;

13 IV 2014 – Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież pod kierunkiem ks. wik. Jakuba Staneckiego;

3/4 V 2014 – nawiedzenie Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej, całonocne czuwanie modlitewne w kościele;

20 XI 2014 – Odpust ku czci Chrystusa Króla celebrowany przez pochodzącego z Parafii o. Stanisława Sobierajczyka SVD, poświęcenie nowego krzyża misyjnego przed kościołem, rozpoczęcie obchodów 50-lecia erygowania Parafii;

27 XII 2014 – odznaczenie przez Ojca Św. Franciszka papieskim medalem „Benemerenti” p. Marii Sobierajczyk zasłużonej i długoletniej pracownicy Parafii;

16 IV 2015 – Msza św. w kościele Chrystusa Króla z udziałem przedstawicieli okolicznych dekanatów w ramach stacji rejonowej Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kaliskiej;

22 XI 2015 – odpust ku czci Chrystusa Króla pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej ks. bpa Edwarda Janiaka i zakończenie obchodów 50-lecia Parafii;

6 III 2016 – wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bpa Teofila Wilskiego;

1 VII 2016 – mianowanie rządcą Parafii ks. kan. Rafała Sobieraja, dotychczasowego proboszcza Parafii p.w. Narodzenia NMP w Ociążu w dekanacie ołobockim;

23-24 IV 2017 – rekolekcje parafialne z wierną kopią całunu turyńskiego prowadzone przez ks. Zbigniewa Dudka;

23 VIII 2017 – włamanie do kaplicy Matki Bożej i kradzież darów wotywnych, akt wynagrodzenia w Uroczystość MB Częstochowskiej;

8 IX 2017 – akt poświęcenia Parafii Niepokalanemu Sercu NMP w setną rocznicę objawień fatimskich;

17 IX 2017 – setny numer gazetki parafialnej „Chrystus Król”, zmiana nazwy gazetki na „Pasterz”;

21 IV 2018 – Msza św. w kościele Chrystusa Króla sprawowana przez ks. bpa Edwarda Janiaka z okazji XV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP;