Według zasłyszanych informacji pierwszym instrumentem w tejże świątyni była fisharmonia. Planem parafii było sprowadzenie organów z terenów tzw. Ziem Odzyskanych, jednak plan ten nie powiódł się i parafia postanowiła zbudować nowe organy. Firmę Stefana Krukowskiego wybrano po konsultacji miejscowego organisty Lucjana Kunza z Józefem Bachem, organmistrzem z Rychtala.

Instrument zaprojektował Lucjan Kunz we współpracy z Markiem Kwiekiem, dyrektorem Państwowych Zakładów Akustycznych w Zielonej Górze. 10 grudnia 1947 r. zawarta została umowa, zgodnie z którą Stefan Krukowski miał wykonać instrument o 60 głosach. W związku z niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi (inflacja) i na dodatek niezbyt dokładnie sprecyzowaną umową (nieokreślony termin oddania organów do użytku) zawartą pomiędzy parafią a firmą organmistrzowską, powstał konflikt między tymi dwoma stronami, które wzajemnie obwiniały się o nieprzestrzeganie warunków.

Do 1950 r. wykonano szafę organową oraz dostarczono 17 głosów. W czasie budowy w 1953 r. zawarta została druga umowa, zgodnie z którą Krukowski zobowiązał się do oddania do użytku 22 głosów (16 w manuale i 6 w pedale). W tej formie organy istnieją do dnia dzisiejszego. W 2017 roku miała miejsce wymiana mieszków rejestrowych. Nazewnictwo głosów oryginalne.

 

W grudniu 2018 roku remontu organów podjęli się Arkadiusz Popławski i Jarosław Błauta w ramach działalności firmy mgr Arkadiusz Popławski „Vox coelestis” Organmistrzostwo Działalność Artystyczna. Zakres prac obejmował uruchomienie, nastrojenie i częściowo korektę intonacji wszystkich głosów, doprowadzenie instrumentu do stanu pełnej używalności, co stanowi pierwszy etap planowanych prac remontowych.

Skala manuału: C-a3; skala pedału: C-f1

Źródło: musicamsacram.pl