Pielgrzymka do Trzebnicy

W sobotę 18 lutego udaliśmy się na parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Przyzywaliśmy wstawiennictwa świętej Jadwigi w intencjach naszej parafii, zbliżających się misji parafialnych, oraz wszystkich które zostały nam powierzone.

Dziękujemy ojcom Salwatorianom oraz siostrom Boromeuszkom za wspaniałe przyjęcie.

św. Jadwigo módl się za nami.

Comments are closed.