100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II

Przy ołtarzu Serca Jezusa znajdującym się z przodu po lewej stronie została umieszczona wystawa poświęcona osobie wielkiego Papieża, znajduje się tam też skarbona do której można wrzucać ofiary na budowę w Kaliszu kościoła pw. św. Jana Pawła II będącego wotum wdzięczności Bogu za dar Papieża, w podzięce pamiątkowy obrazek.

Comments are closed.