Rozkminy Fitpasterza – decyzja

Posłuchajmy krótkiego komentarza do Niedzielnej Ewangelii – Mk 1, 29-39. 

Comments are closed.