Rozkminy Fitpasterza

Dobrej niedzieli Kochanym Parafianom życzymy i do posłuchania komentarza do dzisiejszej Ewangelii zapraszamy, Mk 1,12-15:

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

Comments are closed.