I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

  1. Parafia pozostająca w jedności z diecezją, do której należy, trwa poprzez nią w jedności z całym Kościołem na ziemi pod przewodnictwem Najwyższego Pasterza, którym jest Papież – Biskup Rzymu.
  2. Troskę pasterską nad parafią sprawuje proboszcz pod kierownictwem Biskupa diecezjalnego.
  3. Wierni – członkowie Kościoła – pozostają z nim w jedności poprzez niewidzialne więzy łaski oraz więzy widzialne, wśród których szczególne znaczenie posiada przynależność do parafii, na której terenie zamieszkują.
  4. W parafii mają przystęp do rzeczywistości Kościoła – do słowa Bożego i świętych sakramentów, których szafarstwo jest sprawowane pod kierownictwem proboszcza.

Przywołana wyżej struktura Kościoła Chrystusowego stanowi rację uzasadniającą znaczenie parafii oraz przynależności do niej dla religijnego życia wiernych. Dlatego sakramenty święte powinny być udzielane i przyjmowane w parafii przynależności, chyba że poważne racje doradzają co innego. (statut 412)

Parafią przynależności jest parafia faktycznego zamieszkania, niezależnie od posiadanego adresu zameldowania. Fakt zamieszkania potwierdza wpis w kartotece parafialnej dokonany na podstawie zgłoszenia osobistego w biurze parafialnym po zmianie miejsca zamieszkania zweryfikowany podczas spotkania w czasie dorocznych odwiedzin duszpasterskich zwanych kolędą.