I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

Materia i forma sakramentu

Chrystus wielką troską otaczał ludzi chorych. Ustanowił dla nich sakrament, którego Kościół od czasów apostolskich udziela chorym przez namaszczenie olejem i modlitwę kapłanów. (statut 501)

Przyjmujący sakrament

Sakramentu Namaszczenia chorych udziela się wiernemu w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Można go także udzielać osobom chorującym przez dłuższy czas oraz tym, które czeka poważna operacja. (statut 503)

Sakrament Namaszczenia chorych wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znów zachoruje. Można go powtórzyć także w tej samej chorobie, jeśli nastąpiło wyraźne jej pogorszenie. (statut 505)

Można udzielić sakramentu Namaszczenia osobom nieprzytomnym. Jeśli nie ma pewności co do intencji i usposobienia chorego, należy uczynić to warunkowo. (statut 506)

Nie należy udzielać sakramentu Namaszczenia chorych osobom zmarłym. W przypadku wątpliwości co do śmierci, można udzielić sakramentu warunkowo. (statut 507)

Duszpasterska troska o chorych

Niech rodzina chorego, a także sąsiedzi, zadbają o poproszenie kapłana w odpowiednim czasie z posługą sakramentalną oraz przygotują chorego i jego mieszkanie i wezmą udział w domowej liturgii. (statut 514)

Odwiedziny chorych z w naszej parafii

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną mają miejsce w naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca (z wyjątkiem wakacji) lub w nagłym przypadku po indywidualnym zgłoszeniu i ustaleniu terminu. Należy przygotować: stół przykryty białym obrusem, krzyż i świece oraz wodę święconą (jeżeli mamy w domu) i kropidło.