Szkoła Biblijna – Świat Biblii

Szkoła Biblijna. ŚWIAT Biblii – SŁOWO Biblii – SPOTKANIE z Biblią
Od września bieżącego roku z inicjatywy biskupa Damiana Bryla rozpoczyna działalność Szkoła Biblijna. Ten nowy projekt duszpasterski, zorganizowany pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II przez biblistów naszej diecezji, adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i formacji biblijnej.Do osób pragnących poznawać samą Biblię, jej tekst i przesłanie, ale również świat i kulturę, w których powstawała, z których wyrasta i o których opowiada. Projekt adresowany jest do tych, dla których Biblia jest ciągle tajemnicą domagającą się odkrycia, jak i do tych, dla których jest już fascynującą, najczęściej czytaną, codzienną książką. W szczególności do uczestnictwa zaproszeni są animatorzy i uczestnicy kręgów oraz różnorodnych grup biblijnych. Zapraszamy osoby dorosłe oraz ambitną młodzież szkół średnich.

Comments are closed.