Wieczór Modlitwy

Na wieczorze modlitwy dziękowaliśmy za dar Przyjaźni i Przyjaciela, którym jest Jezus! Chwała Jezu!

Comments are closed.