Małżeństwa Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie realizują duchowość małżeńską zaczerpniętą z charyzmatu Equipes Notre-Dame, której celem jest wzajemne uświęcanie się małżonków, tworzenie jedności małżeńskiej i realizowanie katechumenatu rodzinnego.

Formacja Domowego Kościoła jest realizowana zarówno w oparciu o system pracy Equipes Notre Dame jak i Ruchu Światło – Życie. Łączy się to z przyjęciem zobowiązań opisanych w „Zasadach Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie”. Dokument ten reguluje zasady działania Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie.

Na poszczególnych stopniach oazy rekolekcyjnej, a zwłaszcza na I stopniu, formacja małżonków poszerzona jest o zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej i życia rodzinnego, na II stopniu także o tzw. liturgię rodzinną a na III stopniu o budowanie wspólnoty w aspekcie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej w Kościele.
Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie, w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu. Ważną rolę w formacji Domowego Kościoła spełniają odbywające się w ciągu roku kilkudniowe rekolekcje, zwane „Oazą Rekolekcyjną Animatorów Rodzin”. Dla młodszych grup wiekowych Ruch Światło-Życie proponuje formację w „Oazie Dzieci Bożych” i „Oazie Nowej Drogi”.

Dzieje Domowego Kościoła w Parafii

Krąg jarociński „Domowy Kościół” powstał w 2013 roku po rekolekcjach ewangelizacyjnych zoorganizowanych przez ks. Krzysztofa Duchnowskiego. Pary z kręgu podlegają formacji według zasad Domowego Kościoła, wspierają się wzajemnie modlitwą, angażują w życie parafii, uczestniczą w rekolekcjach i dniach Wspólnoty. W miarę możliwości przechodzą także formację podczas oaz rekolekcyjnych. Podstawą są comiesięczne spotkania w kręgu i wywiązywanie się z zobowiązań. Najważniejsze jest jednak uświęcanie się wzajemne małżonków i tworzenie atmosfery miłości we własnych domach.