I Synod Diecezji Kaliskiej stanowi:

Małżeńskie przymierze łączące mężczyznę i kobietę we wspólnotę całego życia skierowaną ze swej natury ku dobru małżonków oraz dla zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. (statut 519)

Zaręczyny

Duszpasterze winni zachęcać młodych, aby zawarcie małżeństwa poprzedzili zaręczynami w gronie rodzinnym kilka miesięcy przed ślubem. Zaręczyny, czyli przyrzeczenie małżeństwa, mogą pomóc zaręczonym odpowiedzialnie przygotowywać się do małżeństwa. Mogą też włączyć bardziej w to przygotowanie rodziny obu stron. Zaręczyny nie mogą jednak być uważane za pewną formę legalizującą wspólne zamieszkanie. (statut 521)

Przygotowanie narzeczonych

Nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego przynajmniej trzy miesiące przed datą planowanego ślubu. (statut 522)

Narzeczeni powinni mieć ukończoną parafialną katechezę ponadgimnazjalną przygotowującą do małżeństwa i życia w rodzinie. W przypadkach wyjątkowych katechezę równorzędną, obejmującą 25 tematów parafialnej katechezy ponadgimnazjalnej. (statut 523)

Narzeczeni winni uczestniczyć przynajmniej w czterech spotkaniach prowadzonych przez poradnię życia rodzinnego zatwierdzoną przez Kurię Diecezjalną. (statut 524)

Katoliccy narzeczeni winni dwukrotnie przystąpić do sakramentu Pokuty i Eucharystii: zaraz po badaniu kanonicznym oraz przed zawarciem małżeństwa. Powinni od spowiednika otrzymać pisemne zaświadczenie przystąpienia do spowiedzi.

Niech duszpasterze zachęcają, by jedna z tych spowiedzi była spowiedzią generalną z całego życia. (statut 525)

Miejsce zawierania małżeństwa

Synod zachęca, aby zgodnie z tradycją, sakrament Małżeństwa zawierać w parafii narzeczonej. (statut 528)

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

  1. dowód osobisty,
  2. aktualne świadectwo chrztu św. z parafii chrztu,
  3. świadectwo nauki religii z ostatnich klas poszczególnych etapów nauki,
  4. świadectwo ukończenia katechezy parafialnej dla młodzieży lub innej formy przygotowania bliższego do sakramentu małżeństwa,
  5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa cywilnego (w przypadku małżeństwa konkordatowego) lub akt ślubu cywilnego w przypadku jego wcześniejszego zawarcia.

Termin spotkania narzeczeni ustalają uprzednio z Księdzem Proboszczem.

Katolickie poradnictwo rodzinne

Parafia św. Antoniego w Jarocinie

Pierwsze spotkanie w 1. środę miesiąca:

lutego,

kwietnia,

czerwca,

sierpnia,

października,

grudnia,

godzina 1700

Parafia św. Marcina w Jarocinie

Pierwsze spotkanie w 1. środę miesiąca:

marca,

kwietnia,

czerwca,

września,

października,

godzina 1800

(sala przy plebanii)