Dni łaski-podejmij modlitwę

Dni łaski

Pan Bóg obdarował nas niezmierzonym bogactwem łask. Pogłebiaj swoją wiarę i wypraszaj zbawienie oraz ratunek dla świata. Skorzystaj ze spowiedzi świętej, weź udział w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Pierwsza środa miesiąca

Cześć dla św. Józefa

Proś o wstawiennictwo Opiekuna Pana Jezusa. Podejmij nabożeństwo do Przeczystego Serca Świętego Józefa jako wynagrodzenie Sercu Maryi wraz z Jej Oblubieńcem.

Pierwszy czwartek miesiąca

Trwaj przy Chrystusie Eucharystycznym

W tym dniu skieruj wzrok w stronę Wieczernika i tajemnicy ustanowienia Eucharystii. Módl się za kapłanów o ich uświęcenie oraz o nowe powołania.

Pierwszy piątek miesiąca

Wynagradzaj Bożemu Sercu

Wśród obietnic Serca Bożego przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque jest ta specjalna łaska, że kto pobożnie odprawi dziewięć pierwszych piątków miesiąca, ten nie umrze w stanie grzechu, bez pojednania z Panem Bogiem.

Warunki odprawienia nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca: uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca.

Pierwsza sobota miesiąca

Wypełniaj orędzie z Fatimy

Matka Boża chce, żebyśmy ratowali świat poprzez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

Cztery warunki odprawienia nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:

  1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca (może być także kilka dni przed sobotą lub po sobocie).
  2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca.
  3. Różaniec święty w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca.
  4. 15-minutowa medytacja na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca.

Comments are closed.