Uzależnienia – Przeciw Działam

W dniach 7 i 8 października 2023 r. w Ostrowie Wlkp (sobota) i w Rozdrażewie (niedziela) organizowane jest wydarzenie pod nazwą UZALEŻNIENIA – PRZECIW DZIAŁAM. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem szeroko pojętych uzależnień. Osoby bezpośrednio dotknięte tym problemem będą mogły otrzymać praktyczną, profesjonalną pomoc psychoterapeutów, prawników i osób duchownych.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Parafia pw. św. Wojciecha w Wilkowyi organizuje 8 – dniową pielgrzymkę samolotową do ZIEMI ŚWIĘTEJ – śladami Zbawiciela.

TERMIN: 03.02 – 10.02.2024

W planie pielgrzymki:

CEZAREA NADMORSKA – GÓRA KARMEL – KANA GALILEJSKA – JEZIORO GALILEJSKIE – GÓRABŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA – KAFARNAUM – NAZARET – GÓRA TABOR – JERYCHO – QASR AL YAHUD – MORZE MARTWE – JEROZOLIMA – BETLEJEM – EIN KAREM – TEL AWIW-JAFFA.

Informacje na plakacie w gablocie i stronie internetowej par. św. Wojciecha w Wilkowyi.

Intencje Modlitwy Żywego Różańca na Wrzesień

Papieska: Za ludzi żyjących na marginesie

Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Parafialna: W intencji misji

Módlmy się w intencji misji świętych w naszej parafii: o liczny udział parafian, otwarcie serc i światło Ducha Św. dla misjonarzy i uczestników oraz o błogosławione owoce tej odnowy duchowej parafii.