Rozkminy Fitpasterza

Dobrej niedzieli Kochanym Parafianom życzymy i do posłuchania komentarza do dzisiejszej Ewangelii zapraszamy, Mk 1,12-15:

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane

Mając na uwadze trwające zagrożenie związane ze stanem pandemii, udzielam, zgodnie z kanonami 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane od dnia 15 lutego 2021 r. do odwołania następującym wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie:

a) w podeszłym wieku,
b) z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) które czują obawę przed zarażeniem,
d) wszystkim, którzy w wyniku ograniczeń prawnych (np. kwarantanna, izolacja) nie będą mogli uczestniczyć we Mszy św.
 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W związku ze zbliżającym się Wielkim Postem, proszę, aby wszyscy którzy mogą, zachowując przepisy sanitarne, uczestniczyli w życiu Kościoła poprzez udział w niedzielnej Mszy św., rekolekcjach i nabożeństwach pasyjnych oraz korzystali z sakramentu pokuty i pojednania.

+ Damian Bryl
Biskup Kaliski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intencje modlitwy żywego różańca na luty

Intencja powszechna:  przemoc w stosunku do kobiet

 Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

 

Intencja parafialna:  za nowego biskupa naszej diecezji

 Za wstawiennictwem Patrona naszej diecezji – św. Józefa, prośmy o światło i moc Ducha Św., ochronę od ataków złego i wszelkie potrzebne łaski dla nowego ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Damiana Bryla.