Spotkania kolędowe 2022

Z racji pandemii kolęda w tym roku odbędzie się na dwa sposoby: jak w minionym roku będą wspólne spotkania kolędowe w kościele dla mieszkańców poszczególnych części Parafii, a dla chętnych Parafian, po uprzednim zgłoszeniu tego w zakrystii lub w biurze parafialnym, odwiedziny duszpasterskie w domach.

Na Msze św. sprawowane z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę zapraszamy w poszczególne soboty stycznia rodziny naszej Parafii według następującego porządku:

8 stycznia – Parafianie z Os. Kopernika, Al. Niepodległości, ul. Brzozowej  i Zacisznej, Os. Nowy Świat,  ul. Poznańskiej i Jachowskiego,

15 stycznia – Parafianie z ul. Moniuszki, Libercourt, Dąbrowskiego, Nowej, Sienkiewicza i Paderewskiego,

22 stycznia – Parafianie z ul. Kościuszki, , Szubianki i Parowozowni

22 stycznia – Parafianie z Os. Kościuszki, ul. Śródmiejskiej, Wolności i Hallera

29 stycznia – Parafianie z ul.  Wrocławskiej i Węglowej oraz Os. Nowy Świat

Msze św. sprawowane będą w soboty po południu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Na zakończenie zostanie odmówiona modlitwa błogosławieństwa nad zebranymi w kościele i pozostałymi członkami rodzin, pobłogosławione krzyże wiszące na ścianach naszych domów, które Parafianie proszeni są o przyniesienie do kościoła, jak również rozdane książeczki kolędowe i poświęcona woda do pokropienia mieszkania, którą będzie można zabrać z kościoła we własnych naczyniach.

Uwaga:

W przypadku zmiany rozporządzeń władz państwowych w związku z pandemią nastąpi również modyfikacja planu spotkań kolędowych – prosimy o śledzenie aktualnych informacji podawanych w ogłoszeniach parafialnych i na stronach internetowych Parafii.

P.S. Nowe osoby lub rodziny, które zamieszkały na terenie naszej Parafii i pragną przyłączyć się do wspólnoty parafialnej prosimy o zgłoszenie w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.

Comments are closed.