Modlitewne spotkanie w intencji rodzin i obrony życia w Kaliszu

Z wizytą u Świętego Józefa

W pierwszy czwartek pięknego miesiąca maja przedstawiciele dekanatu jarocińskiego (w tym również naszej parafii) wybrali się z odwiedzinami do narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Modlili się oni w intencji rodzin i obrony życia poczętego uczestnicząc w nabożeństwie adoracyjnym w Kapicy Cudownego Obrazu Świętego Józefa oraz wysłuchali konferencji tematycznej dotyczącej 25-lecia działalności Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun”. Pierwszy numer tego pisma został wydany w I rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Kaliszu, czyli w maju 1998r. W czasie konferencji można było posłuchać wypowiedzi dotychczasowych redaktorów naczelnych gazety, jak również jednej z pisarek i publicystek czasopisma.

O godz. 18:00 zgromadzeni wzięli udział we Mszy Św., której przewodniczył ks. biskup świdnicki Marek Mendyk. Podczas uroczystości ks. biskup Damian Bryl osobiście wyraził również dziękczynienie za dzieło, jakim jest dwutygodnik „Opiekun”. Wspólną modlitwę uwieńczyło zawierzenie rodzin i obrony poczętego życia św. Józefowi oraz błogosławieństwo końcowe.

AG

Comments are closed.