Nabożeństwo Drogi Światła


W Niedzielę Biblijną w kaplicy Matki Bożej odbyło się wielkanocne nabożeństwo Drogi Światła, odprawiane na wzór wielkopostnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W tym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, tematyka poszczególnych stacji koncentrowała się na działaniu Ducha Św. w dziejach zbawienia.

Odczytywane przez członków kręgu biblijnego teksty Pisma Św. oraz następujące po nich komentarze przybliżyły uczestnikom myśl główną nabożeństwa:

„Jeden Duch – sprawca wszystkiego we wszystkich” (por. 1Kor 12,6)

Comments are closed.