Nowenna przed Nawiedzeniem Figury św. Michała Archanioła

NOWENNA
Nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła
z Groty Objawień na Górze Gargano

DZIEŃ PIERWSZY

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i wszystkich upadłych aniołów, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo. Błagamy cię, wyjednaj nam łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków szatana, byśmy za twoim przykładem zwyciężywszy, mogli któregoś dnia zasłużyć na chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ DRUGI

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Modlitwa: Święty Michale Archaniele, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, prosimy cię, abyś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał nasze dusze w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na bezdrożach tego świata. Prosimy, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ TRZECI

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który mianowany obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, broń go nieustannie przed podstępami szatana, chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się jako jeden, święty, katolicki i powszechny oraz byśmy trzymali się wiary do końca naszego ziemskiego życia. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ CZWARTY

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed wieczny Majestat Boga nasze modlitwy i ofiary, prosimy cię, wspomóż nas we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy zachowywali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Bogu i przyjęte przez Niego jak wonne kadzidło. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ PIĄTY

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Modlitwa: Święty Michale Archaniele, u którego stóp największe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym na nasze serca, owładnięte żądzami tego świata i zranione tyloma grzechami, wyjednaj nam łaskę ich przezwyciężenia, abyśmy dostąpili nowego życia z Bogiem i w Bogu. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ SZÓSTY

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który będąc postrachem szatana, posłany zostałeś przez Boga, by nas bronić przed ich napaściami, prosimy cię, dodawaj nam otuchy swoją niezwykłą obecnością, wspieraj swą niepokonaną mocą, byśmy potrafili pokonać wszystkich wrogów duszy i ciała. Spraw, abyśmy dzięki twojej pomocy ustrzegli się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będziemy twoją potęgę i łaskawość. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ SIÓDMY

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który zstępujesz do czyśćca pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, prosimy cię, abyśmy poprzez święte i ofiarne życie, uniknęli męczarni czyśćcowych. A jeżeli ze względu na jakiekolwiek grzechy i winy lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazani będziemy na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za nami u Boga i nakłoń ludzi na ziemi, aby poprzez modlitwę, umożliwili nam przejście do nieba, gdzie razem z aniołami i świętymi będziemy przed Bogiem śpiewać hymn uwielbienia. Amen
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ ÓSMY

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
  Święty Michale Archaniele, któremu pisane jest zapowiedzieć czasy ostateczne na ziemi, spraw, by Bóg osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nie-śmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

DZIEŃ DZIEWIĄTY

 • Pieśń do św. Michała Archanioła
 • Święty Michale Archaniele, rządcą całej ludzkości, który jesteś strażnikiem Kościoła, przyprowadź do owczarni Jezusa Chrystusa wszystkie owce, które poginęły, grzeszników, odstępców od wiary i heretyków, aby wszyscy złączeni w jedno, mogli wiecznie wysławiać Boga Najwyższego. Zachowaj cały Kościół święty na drodze do zbawienia, a papieża, biskupów i kapłanów, broń przed wszelkimi wrogami duszy i ciała. Amen.
 • Ojcze nasz…
 • Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII
 • Litania do św. Michała Archanioła
 • Pieśń na zakończenie

EGZORCYZM PROSTY PAPIEŻA LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże
Duchy Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele
Święty Michale książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce
Święty Michale pogromco szatana
Święty Michale postrachu złych duchów
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały
Święty Michale radości Aniołów
Święty Michale zaszczycie nieba
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie
Święty Michale nasza tarczo w pokusach
Święty Michale warownio ludu Bożego
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów
Święty Michale chorąży zbawienia
Święty Michale aniele pokoju
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Comments are closed.