Spotkanie kręgu Różańca Rodziców

W miniony czwartek 18 października b.r. o godz. 19:00 odbyło się w naszym kościele spotkanie matek i ojców skupionych w kręgu Różańca Rodziców. Głównym jego elementem była Eucharystia, którą sprawował Ksiądz Proboszcz w intencji członków Róż, ich rodzin, a zwłaszcza dzieci polecanych w tej modlitwie. Po Mszy św. Ksiądz Proboszcz, który jest Opiekunem duchowym naszej wspólnoty zaprosił obecnych na krótkie spotkanie na plebanii, gdzie członkowie Róż mogli poznać się osobiście, ponieważ nie wszyscy należą do Parafii Chrystusa Króla.

W naszej parafii istnieją już trzy róże Różańca Rodziców. Pierwsza, działająca od 2006 roku pod wezwaniem Św. Józefa i dwie kolejne, powstałe w ubiegłym roku pod wezwaniem Św. Jana Pawła oraz Św. Rity.

Moc tej modlitwy polega na tym, że w każdej z Róż 20 osób (matek lub ojców) modli się każdego dnia do Królowej Rodzin rozważając jedną wyznaczoną tajemnicę Różańca, zmienianą co miesiąc, za swoje dzieci i za wszystkie dzieci objęte modlitwą w danej Róży. W ten sposób za każde dziecko są odmawiane wszystkie tajemnice Różańca każdego dnia. Modlitwą obejmujemy dzieci, ich dzieci oraz współmałżonków.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie współczesny świat, na które zwłaszcza dzieci oraz ludzie młodzi są narażeni. Modlimy się więc o łaskę ochrony naszych dzieci przed wszelkim złem, także tym, jakie może wypływać z naszych słabości i grzechów. Prosimy Królową Rodzin i Patrona Róży o zachowanie niewinności polecanych w tej modlitwie dzieci, ale też o skierowanie na drogę nawrócenia tych, które zbłądziły.

Ufamy, że:

„Różaniec jest duchową bronią w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i świecie” (Ojciec Święty Benedykt XVI).

Wierzymy głęboko, że:

„Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala namiętności. Różaniec jest łańcuchem o piętnastu (dziś już 20!) ogniwach, do którego przyczepiamy nasze dusze – kiedyś ręka Maryi pociągnie ten łańcuch i podźwignie na wzgórze niebieskie wszystkich, którzy się go mocno trzymają” (św. Józef Sebastian Pelczar).

Ostatnio w naszej Parafii tworzy się czwarta Róża pod wezwaniem Św. Faustyny, do której zapraszamy wszystkich rodziców, zatroskanych o rozwój duchowy swoich dzieci. Wystarczy zgłosić chęć przyłączenia się do niej Księdzu Proboszczowi i podjąć zobowiązanie codziennej modlitwy jedną dziesiątką Różańca, a resztą pokieruje Maryja…

Comments are closed.