Wizytacja i Bierzmowanie w naszej Parafii

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii rozpoczęła się o godzinie 10. Mszą Świętą, której przewodniczył i podczas której Słowo Boże dla zebranych wiernych wygłosił Ksiądz Biskup Łukasz Buzun (OSPPE), biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Po Mszy Świętej – zgodnie z harmonogramem wizytacji – Ksiądz Biskup udał się na spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie parafii. Tuż po tym spotkaniu Biskup udał się z wizytą do wybranych domów osób chorych i starszych. W godzinach popołudniowych na plebanii odbył indywidualne spotkania z wikariuszami, a także zapoznał się z formami i działaniami duszpasterskimi podczas spotkania z przedstawicielami Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz grup działających w parafii.

Wizytacja zakończona została uroczystą Mszą Świętą o godzinie 18., podczas której Ksiądz Biskup Łukasz Buzun wysłuchał sprawozdania Księdza Proboszcza nt. aktualnego stanu wspólnoty parafialnej oraz udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.

Comments are closed.