Zakończenie Nabożeństwa różańcowego dla dzieci


W dniu 26 października b.r. o godz. 1700 dzieci modliły się wspólnie po raz ostatni tego miesiąca cząstką Różańca Świętego. Przez cały październik spotykały się w Kościele na codziennej Modlitwie Różańcowej.

Na zakończenie Nabożeństwa zaśpiewały religijną piosenkę prosząc Maryję, by zaniosła nasze modliwy i prośby przed Tron Boży wypraszając potrzebne łaski i błogosławieństwa dla nas wszystkich:

„Jak paciorki Różańca przesuwają się chwile,

Nasze smutki, radości i blaski.

A Ty Bogu je zanieś, połączone w Różaniec,

Święta Panno Maryjo, pełna łaski!”

po czym wszyscy poprosili swojego Anioła Stróża o opiekę.

Ksiądz Michał podziękował osobom, które przyprowadzały dzieci, kierując do nich słowa wdzięczności. W ramach podziękowania dzieci, rodzice i opiekunowie otrzymali pamiątkowe upominki.

Comments are closed.